ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΘΕΡΙΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Θερινό Σχολείο για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση 2017
Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακής Δραστηριότητας (Συ.Δι.Μα.Δ.)
Εκπαιδευτική Ρομποτική και Προγραμματισμός για κινητές συσκευές “Android”

 

Σελίδα υπό κατασκευή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δίκτυο εργασίας
συνδιοργάνωση

ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

υπό την αιγίδα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΗΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 


θεάσεις από 04/2017

ιστότοπος δημιουργημένος στο Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης

© 2016-2017
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας